vanHelvert.nl

Team

Met het beheersysteem Team bent u in staat om informatie te verzamelen. Zowel ten behoeve van het dagelijks beheer als ook het regulier en lang-cyclisch beheer. Team is een assetmanagement systeem ten behoeve van de openbare ruimte welke zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. De grafische toegang tot het product is razendsnel en voelt natuurlijk aan.

vanHelvert.nl © 2021