vanHelvert.nl

Analyse

Door gebruik te maken van landelijke standaarden en hier data mee te vergelijken en verrijken wordt het bijvoorbeeld snel en eenvoudig inzichtelijk waar de data verbeterd kan worden. Er zijn ook analysefuncties aanwezig die het mogelijk maken om big data om te zetten naar bestuurlijke informatie. Met deze informatie is het mogelijk om meer grip en stuur te krijgen op de assets of kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Deze monitoring mogelijkheden geven inzicht waar er verbetering noodzakelijk is, of juist waar contractuele verplichtingen niet behaald worden! Dit vormt de basis om constructieve stappen te nemen, welke gebaseerd zijn op feiten.

De analyse van bijvoorbeeld de bestuurlijke informatie wordt grafisch ondersteund. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een taartdiagram of een staafdiagram met 1 druk op de knop zichtbaar te maken op de kaart. 1 plaatje maakt vaak meer duidelijk als 1000 woorden. Deze link tussen de data maakt het mogelijk dat de desbetreffende objecten online op de kaart gevisualiseerd worden.

Team beschikt over diverse analyse mogelijkheden;

  • –  de standaard analyse is een technische analyse, deze geeft een eerste inzicht in de theoretische standvan zaken van de ( geselecteerde ) objecten
  • –  de melding analyse is een analyse die inzicht geeft in de contractuele verplichtingen zoals dedoorlooptijd van de openstaande meldingen
  • –  de prestatie analyse geeft inzicht in de bestuurlijke informatie zoals de beschikbaarheid enbetrouwbaarheid van het areaal
  • –  de financiële analyse geeft inzicht in de budgetten die uitgegeven zijn over een vrij te selecteren periode
vanHelvert.nl © 2021