vanHelvert.nl

Geografisch

Elementen op de kaart kunnen naar eigen persoonlijke voorkeur en wens worden ingesteld en deze instellingen worden automatisch opgeslagen. Door de gemakkelijke geografische benadering van het systeem is het gebruik snel aangeleerd. Team nodigt dan ook uit tot gebruik, werkt razendsnel en is voor iedereen laagdrempelig te benaderen. De geografische benadering maakt het mogelijk om in Team PDOK- als eigen kaartlagen ( BGT ) te gebruiken.

vanHelvert.nl © 2021