vanHelvert.nl

History

Alle handelingen worden geregistreerd ( er is dus een historie aanwezig welke geraadpleegd kan worden ). Meldingen, schades, vervangingen van producten en objecten, projecten, enzovoorts die niet meer relevant zijn, worden gearchiveerd. Het is dus mogelijk om kleine fouten te herleiden, of om op deze manier het mutatieproces te verbeteren.

vanHelvert.nl © 2021