vanHelvert.nl

Meldingen

Het proces voor meldingen, schades en projecten kan geheel worden geautomatiseerd. Dit gaat zelfs zover dat er voor gekozen kan worden om alle mutaties automatisch te laten verwerken. Een melding wordt ook automatisch doorgezet naar de juiste opdrachtnemer of onderhoudspartij. De monteurs kunnen, nadat de melding is verholpen, de mutaties ter plaatse in het systeem verwerken. De opdrachtgever wordt, op de gewenste manier, opgenomen in de validatie van de melding. Dit geldt overigens ook voor een project. Het is mogelijk om aan deze validatie voor een melding of project de contractuele bestekposten te koppelen; Team beschikt namelijk over een financiële module. Dit is een pré om inzicht en stuur te hebben op de financiële consequenties van alle werkzaamheden. Ook hier geldt dat vanHelvert.nl onafhankelijk is en dus integer zal handelen en geen belangen verstrengelingen heeft.

De data is de schatkist van de gemeente. Het is van essentieel belang om de data goed in beeld te hebben en om de data op orde te houden. Up to date data betekend dat het duidelijk is wat er is én wat de status van een melding of object is. De data veranderd continu, dit is een continu proces. Team heeft hiervoor diverse functies ontwikkeld om de kwaliteit en kwantiteit van de data te waarborgen en te verbeteren. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat uw data dus geborgd wordt maar ook op een hoger niveau komt. Op deze manier ontstaat er meer tijd voor asset management en bespaart u tijd aan de operationele kant terwijl dit toch geborgd is en zelfs verbeterd.

vanHelvert.nl © 2021