vanHelvert.nl

open source

De programmatuur van Team is gebaseerd op het open source framework Lararvel. DitĀ open sourceĀ framework biedt vele mogelijkheden voor de beveiliging en dataverwerking. Belangrijk om te vermelden is dat de data fysiek gescheiden zijn in het ISO27001:2013 gecertificeerde datacenter. Door de data fysiek te scheiden zijn performance issues minimaal en blijft bij onderhoud het systeem onafhankelijk van elkaar functioneren.

vanHelvert.nl © 2021