vanHelvert.nl

Team

Met het beheersysteem Team bent u in staat om informatie te verzamelen. Zowel ten behoeve van het dagelijks beheer als ook het regulier en lang-cyclisch beheer. Team is een assetmanagement systeem ten behoeve van de openbare ruimte welke zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. De grafische toegang tot het product is razendsnel en voelt natuurlijk aan.

vanHelvert.nl bouwt en levert sinds 2004 succesvolle en toonaangevende programmatuur voor beheer van openbare ruimte. vanHelvert.nl is een onafhankelijke partij met een brok aan ervaring en kennis in het leveren van maatwerk- en SaaS oplossingen. vanHelvert.nl richt zich uitsluitend op de dienstverlening rondom programmatuur en het beheersysteem Team. vanHelvert.nl biedt daarmee dé oplossing voor de gehele keten. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en adviseurs kunnen gelijkwaardig met elkaar samenwerken.

vanHelvert.nl levert bij de keuze voor het beheersysteem Team maatwerk op het gebied van implementatie, conversie van gegevens, opleiding en cursus en automatisering van de procesgang. Lees automatisering hierbij in de breedste zin van het woord. Het is indien gewenst mogelijk dat Team naadloos aansluit op het zaaksysteem, op de geografische applicatie of op het onderhoudspakket van de aannemer.

vanHelvert.nl © 2021